Gebiedsontwikkeling

o.a. Ontwikkelingsvisie Jaffa: een herstructureringsgebied in Rotterdam met ca. 1000 woningen. Belangrijk was de samenwerking met de gemeente, het verkrijgen en behouden van draagvlak en de planeconomie.

o.a. Centrumplan Helmond: een nieuw winkelcircuit en een nieuw elan voor het centrum van Helmond. Essentiële onderdelen waren de gemeentelijke besluitvorming en de consultatie van marktpartijen.